Dr. Hulda Clark


Dr. Hulda Clark

Dr. Hulda Regehr Clark werd geboren op 18 oktober 1929 in Rosthern, Saskatchewan, Canada . Ze studeerde biologie in Saskatchewan, waar ze haar studie cum laude afrondde. Na twee jaar aan de McGill University gestudeerd te hebben, stapte zij over naar de Universiteit van Minnesota, Verenigde Staten, en wijdde zich aan biofysica en bestudeerde ze de cel fysiologie. In 1958 behaalde ze haar doctoraat in de fysiologie.  Ze behaalde daarna een graad in de Natuurgeneeskunde bij het Clayton College of Natural Health.
In 1979 verliet ze het door de staat gesponsorde onderzoek en begon haar eigen praktijk als natuurgeneeskundige. Slechts zes jaar later ontdekte ze een technologie om het menselijk lichaam te onderzoeken. Zo vond zij volgens haar het bewijs van de werkelijke oorzaak van bijvoorbeeld kanker, HIV en vele andere ziekten.
Dr. Clark richtte haar focus op het behandelen van zieke mensen en onafhankelijk onderzoek. Zo ontdekte ze in haar eigen laboratorium, dat heel veel van onze welvaartsziekten zoals kanker, aids , diabetes, MS, chronische vermoeidheid, huidaandoeningen, problemen met de spijsvertering, prikkelbare darm syndroom, hoge bloeddruk, allergieën, slaapstoornissen, Alzheimer, depressie, hart- en vaatziekten, hoofdpijn, astma en fungale infecties worden veroorzaakt door milieu-toxines en parasieten. Milieu-toxines verzwakken het lichaam en creëren een omgeving waarin parasieten en andere ziekteverwekkers zich kunnen verspreiden. Ze beschreef hoe de menselijke cellen reageren op deze indringers. Zo vond ze uiteindelijk dat in alle kankerpatiënten Fasciola hepatica, de grote leverbot, aanwezig was. Deze ontdekking werd in 1995 erkend door de algemene Parasitologie en later door de World Health Organization,  waarmee de leverbot Opisthorchis viverrini en sinensis werden geclassificeerd als kankerverwekkend.
Door dit onderzoek, verwierf zij een grondige en nauwkeurige kennis van parasitologie, milieu-toxines en ook de invloed van radioactiviteit. Met veel toewijding, moed, toxicologische kennis en speurwerk ging Dr. Clark op zoek naar oorzaken.
Haar onderzoek betrof een groot aantal gebieden: Ze kan de titel pionier in vele opzichten toebedeeld worden. Haar gebruik van  lage stroomfrequenties bij kanker was een geheel nieuwe benadering. In de afgelopen jaren hebben verschillende studies bewezen dat zwakke elektrische velden kankercellen beïnvloeden.
Dr. Clark publiceerde haar boeken vanuit een holistische benadering, hoe ernstige gezondheidsproblemen kunnen worden opgelost. Belangrijke elementen in de Clark -therapie zijn de voeding, de grondige tandheelkundige sanering van het gebit, orthomoleculaire therapie met hoge dosering van voedingsstoffen, evenals de kruiden therapieën en reinigingsprogramma's.
Dr. Clark was op zoek naar gemeenschappelijke factoren voor ernstige ziektes en publiceerde deze in haar talrijke boeken. Dr. Clark heeft zeven boeken geschreven, waarvan er vijf op het gebied van kanker. Een goed overzicht van haar therapie en haar werk beschrijft het boek "Handboek Zelf Genezing" haar beroemdste werk. In haar latere boeken beschrijft ze in detail haar recente ontdekkingen in de geneeskunde.
Dr. Clark had verrassend genoeg gebrek aan belangstelling voor materiële dingen. Ze nam genoegen met haar basale behoeften. Deze instelling komt tot uiting in het feit dat Dr. Clark haar onderzoek ter beschikking heeft gesteld aan de wereld met haar boeken. Dr. Clark heeft op haar verkochte boeken en uitvindingen nooit gevraagd om auteursrechten of patenten.
Dr. Clark heeft de levens van honderdduizenden mensen wereldwijd beinvloed, die ze geholpen heeft door haar bevindingen. Ze heeft zich gedurende haar leven niet door haar tegenstanders uit het veld laten slaan en ze heeft altijd haar werk voortgezet ten behoeve van de gezondheid en de mensheid. Zij overleed op 3 september 2009 in Chula Vista Californië.

Hier vindt u de leverreinigingsprogramma's