Violet glas

De geschiedenis van violet glas
De speciale beschermende kwaliteit van violet glas was al bekend in de oude Egyptische beschavingen. Toen al werden waardevolle parfums, geneesmiddelen en voedingsmiddelen bewaard in violet glazen containers. Ook de alchemisten in de middeleeuwen waren waarschijnlijk op de hoogte van de bijzondere kwaliteit van het glinsterende violet glas. De voortschrijdende industrialisatie en de opkomst van nieuwe verpakkingsmaterialen betekende dat violet glas de laatste honderd jaar in de vergetelheid geraakte. Pas sinds 1995  wordt het violet glas weer industrieel geproduceerd.

Weergave